Xếp theo:

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Phương Cán - 方幹

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
10 bài thơ, 1460 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/05/2014 21:32

Quán Hưu - 貫休

823-912, Trung Quốc » Vãn Đường
8 bài thơ, 2145 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2008 23:07

Tào Đường - 曹唐

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
7 bài thơ, 4702 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2006 11:37

Tào Nghiệp - 曹鄴

816-875, Trung Quốc » Vãn Đường
12 bài thơ, 2559 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/05/2006 11:57

Tào Tùng - 曹松

23.00
830-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 3784 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/12/2006 07:47

Tần Thao Ngọc - 秦韜玉

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
5 bài thơ, 2935 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2005 22:11

Tây bỉ nhân - 西鄙人

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1341 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/09/2008 01:01

Tề Kỷ - 齊己

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
15 bài thơ, 3851 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/10/2006 05:55

Thẩm Bân - 沈彬

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
3 bài thơ, 1409 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/12/2006 10:23

Thê Nhất - 栖一

?-?, Trung Quốc » Vãn Đường
1 bài thơ, 1138 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/10/2008 22:20

Trang trong tổng số 14 trang (138 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: