Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (199 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Hoàng Ngũ Phúc - 黃五福

1713-1776, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài thơ, 1344 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/12/2013 11:26

Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

1749-1801, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
7 bài thơ, 1947 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/07/2012 19:20

Hoàng Sĩ Khải - 黃士愷

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1976 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/09/2014 03:42

Hồ Sĩ Đống - 胡士棟

1739-1785, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 1718 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2013 09:37

Lê Hiển Tông - 黎顯宗

1717-1786, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài thơ, 1019 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/02/2018 23:45

Lê Hiến Tông - 黎憲宗

15.00
1461-1504, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài thơ, 2214 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/02/2012 18:22

Lê Hoằng Dục - 黎弘毓

?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 138 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/03/2020 15:59

Lê Hữu Trác - 黎有晫 (Hải thượng lãn ông)

34.33
1721-1791, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
40 bài thơ, 9379 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/03/2008 07:38

Lê Khôi

?-1446, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 295 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/12/2018 17:05

Lê Quang Bí - 黎光賁

1506-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
9 bài thơ, 746 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2016 09:00

Trang trong tổng số 20 trang (199 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: