Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 11/04/2022 13:46 bởi tôn tiền tử
Lê Đản 黎亶 là danh sĩ đời Lê Mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định, trấn Sơn Nam, nay là huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Khi nhà Nguyễn lập, khoảng năm 1807, ông làm Đốc trấn Lạng Sơn, và được cử làm Giám thị trường thi Hiến Nam (đặt ở bãi sông, xã Hoa Dương, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Ông có soạn quyển Nam Hà tiệp lục 南河捷錄 chép lược sử các chúa Nguyễn ở miền Nam từ gốc tích đến năm Gia Long thứ 3 (1804).