23.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 19/09/2014 03:42 bởi tôn tiền tử
Hoàng Sĩ Khải 黃士愷 hiệu Lãn Trai, quê Lai Xá, Lương Tài, Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ khoa thi Giáp Thìn thời vua Mạc Phúc Hải (1544), làm quan đến chức Hộ bộ thượng thư kiêm Quốc Tử Giám tế tửu. Ông là thông gia với Đình nguyên hoàng giáp Vũ Kính, bạn đồng khoa, người làng Lương Xá cùng huyện. Chàng rể Vũ Giới cũng đỗ Trạng nguyên khoa thi năm 1577, làm quan đến chức Lại bộ thượng thư.

Hoàng Sĩ Khải là người hay chữ, giỏi thơ văn. Theo sách Thư tịch chí của Lê Quý Đôn và Phan Huy Chú thì Hoàng Sĩ Khải có các tác phẩm Sứ Bắc quốc ngữ thi tập, Đăng khoa lục, Sứ trình khúc, Tiểu độc lạc phú, Tứ thời khúc vịnh. Hiện nay chỉ còn lưu lại tác phẩm Tứ thời khúc vịnh dài 340 câu thể song thất lục bát. Điểm qua tên tác phẩm có thể nhận định Sứ trình khúc