Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Lê Quát - 黎括 (Lê Bá Quát)

?-?, Việt Nam » Trần
8 bài thơ, 3633 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2006 04:29

Lê Quyền - 黎權

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1550 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 13:13

Lê Tắc - 黎崱

?-?, Việt Nam » Trần
16 bài thơ, 1749 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/07/2014 15:26

Lưu Thường - 劉常

1345-1388, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1433 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/09/2008 21:41

Mạc Đĩnh Chi - 莫挺之

24.00
1280-1346, Việt Nam » Trần
7 bài thơ, 9471 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 17:16

Mạc Ký - 莫記

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1244 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2006 04:33

Nguyễn Bá Thông - 阮伯聰

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1749 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2008 11:39

Nguyễn Cẩn - 阮謹

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1309 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2008 10:38

Nguyễn Chế Nghĩa - 阮制義

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1718 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/08/2008 01:53

Nguyễn Cố Phu - 阮固夫

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1311 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2008 11:00

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: