“Как объяснить слепому”

Как объяснить слепому,
Слепому, как ночь, с рожденья,
Буйство весенних красок,
Радуги наважденье?

Как объяснить глухому,
С рожденья, как ночь, глухому,
Нежность виолончели
Или угрозу грома?

Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного любовью?


1959

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Biết làm sao giải thích cho người mù
Từ lúc sinh ra đã như đêm mờ mịt
Vẻ đẹp của mùa xuân ngang tàng bạo ngược
Hay sắc cầu vồng không thể hình dung ra?
Biết làm sao giải thích cho người điếc
Từ lúc sinh ra đã điếc lặng như đêm
Vẻ dịu êm của tiếng viôlôngxen
Hay cơn giông khi giữa trời sấm sét?
Biết làm sao giải thích cho người tội nghiệp
Sinh ra trên đời với máu cá lạnh tanh
Vẻ bí ẩn của sự diệu kỳ trên mặt đất
Có tên gọi là TÌNH???

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Làm sao để giải thích những người mù,
Họ đã mù, như ban đêm, từ khi mới đẻ,
Sự ngang tàng của cái đẹp mùa xuân,
Không thể biết cầu vồng sao đẹp thế?

Làm sao để giải thích cho người điếc,
Từ lúc sinh ra, như đêm lặng như tờ
Khi đàn violong dạo êm khúc nhạc
Hoặc tiếng sấm rền giữa trận gió mưa?

Làm sao giải thích cho những kẻ nghèo,
Đã sinh ra với tanh ngòm máu cá,
Bí mật của trái đất này, phép lạ
Cái mà ta thường gọi: Tình yêu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời