02/07/2022 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Làm sao giải thích cho người mù”
“Как объяснить слепому”

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/08/2007 06:59

 

Nguyên tác

Как объяснить слепому,
Слепому, как ночь, с рожденья,
Буйство весенних красок,
Радуги наважденье?

Как объяснить глухому,
С рожденья, как ночь, глухому,
Нежность виолончели
Или угрозу грома?

Как объяснить бедняге,
Рожденному с рыбьей кровью,
Тайну земного чуда,
Названного любовью?

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Biết làm sao giải thích cho người mù
Từ lúc sinh ra đã như đêm mờ mịt
Vẻ đẹp của mùa xuân ngang tàng bạo ngược
Hay sắc cầu vồng không thể hình dung ra?
Biết làm sao giải thích cho người điếc
Từ lúc sinh ra đã điếc lặng như đêm
Vẻ dịu êm của tiếng viôlôngxen
Hay cơn giông khi giữa trời sấm sét?
Biết làm sao giải thích cho người tội nghiệp
Sinh ra trên đời với máu cá lạnh tanh
Vẻ bí ẩn của sự diệu kỳ trên mặt đất
Có tên gọi là TÌNH???
1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » “Làm sao giải thích cho người mù”