Chim non ra đồng
Gió mai thơm mát
Nhộn nhịp cùng chim
Bầy em ca hát

Vờn trên lúa vàng
Chú chim mỏ đỏ
Vui giữa đồng làng
Một đoàn em nhỏ

Bắt chấu bắt cào
Phần cho chim đó
Chào bầy em nhỏ
Vui nhặt thóc rơi

Hạt thóc be bé
Đi vào kho lương
Thóc ra chiến trường
Thóc đi đánh Mỹ

Nhặt đầy một bị
Nhặt đầy một oi
Không cho vãi rơi
“Nhặt thóc... nhặt thóc”

Nhà kho hợp tác
Em góp công vào
Chim đứng bờ ao:
“Hợp tác... hợp tác”


Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975