Những ngày nào lòng thương nhớ miền Nam
Bác tưới tắm vun chăm cây vú sữa
Nay thống nhất hai miền, Bác không về lại
Thăm vườn trái miền Nam, gặp dáng Bác đứng trùm


Nguồn: Vườn cổ tích, NXB Văn hoá, 1994