Có một số chỗ còn bị lỗi đánh máy và chính tả, bạn sửa lại giúp nhé, cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ!