Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ
Tạo ngày 17/04/2009 18:44 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/04/2009 18:45 bởi hongha83
Xuân Tùng (1939-) tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Tùng, sinh tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi tập kết ra Bắc (1954). Làm thơ sớm, có thơ in trong tập Gửi về quê mẹ xuất bản năm 1958. Năm 1961 vào học Khoa ngữ văn, Đại học tổng hợp Hà Nội. Hiện là Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn học nước ngoài (Hội Nhà văn Việt Nam). Là Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội.

Tác phẩm:
- Gửi về quê mẹ (thơ, 1958)
- Điều không riêng (thơ, 1984)
- Truyện thơ Chàm (thơ, 1985)
- Đi dọc phù sa (thơ, 1990)
- Xin đừng trách em (thơ, 1990)
- Vườn cổ tích (thơ, 1994)
- Chiều muộn (thơ, 1999)