Lạ lùng cái giấc ngủ
Chẳng biết nó ra sao
Đêm cuối tuần thong thả
Nó trốn biệt đi đâu?
Chín giờ má bảo ngủ
Có chợp mắt được đâu!
Chẳng bù đêm ngồi học
Đồng hồ gõ tám giờ
Hai con mắt nhíu lại
Úp mặt xuống nằm mơ
Lạ lùng cái giấc ngủ
Nó đến lúc không chờ
Nó đi không thèm hẹn
Theo trục quay đồng hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]