Một ngày nọ, bầy chuột
Cùng nhau họp hội đồng
Để tìm cách chống lại
Con mèo cái xù lông

Mọi người trong khi họp
Đề xuất nhiều ý hay
Cuối cùng, chú chuột nhắt
Có đề nghị thế này:

“Loài mèo, đáng sợ nhất
Là yếu tố bất ngờ
Không ai biết nó đến
Nó đang đi, hay chờ

Ta lấy chiếc chuông nhỏ
Treo lên cổ con mèo
Dù nó bước rón rén
Chiếc chuông kia cũng kêu

Vậy là ta biết trước
Mọi lúc và mọi nơi
Thế thì mèo chịu chết...”
Mọi người kêu: “Tuyệt vời!”

Nhưng chuột cống khẽ hỏi:
“Ai sẽ làm việc này?
Cái việc treo chuông đó?”
Hội đồng chuột ngồi ngây

Như người Anh vẫn nói:
Easy said than done
Kế hoạch phi thực tế
Là kế hoạch không cần

Đừng bao giờ đề xuất
Các ý tưởng, dù hay
Nhưng không thể thực hiện
Hãy nhớ bài học này


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015