Chúng mình làm thánh thần mệt lử
Bằng đủ điều xin xỏ quấy rầy
Vì những lý do xưa nay
Thường không xứng đáng với ngay con người
Làm như thể là Trời cứ phải
Dõi theo không rời lấy một phân
Ngần này sinh mạng cõi trần
Kẻ bé nhất thì mỗi lần dời chân
Chuyện tầm phào gặp chăng cũng muốn
Làm sao cho chộn rộn Thiên tào
Giống hệt thuở nào Hy Lạp và Tơ-roa

Chàng ngốc bị rệp cắn vai
Rệp chui vải trải kiếm hoài thấy đâu
"Héc-quyn hỡi - y làu bàu
Hãy tống ra khỏi địa cầu ngay cho
Bọn sát nhân cứ chờ xuân đến
Là quay về gây chuyện nơi đây
Jupiter, sao từ trên mây
Ngài lại không bắt loài này tuyệt luôn
Vì tôi mà rửa mối hờn"
Y muốn buộc để con rệp chết
Thánh và thần cho mượn sét, chuỳ


Nguồn: 200 bài ngụ ngôn Jean de La Fontaine, NXB Thế giới, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)