Tập thơ Tự hát của Xuân Quỳnh, NXB Tác phẩm mới, in lần thứ nhất 5.100 cuốn, khổ 13x19cm tại nhà máy in Tiến bộ, Hà Nội, số in 1100, số xuất bản 30/TPM, in xong ngày 30-8-1984, nộp lưu chiểu tháng 9-1984, bìa: Trần Ngọc Quỳ.

Mục lục

1. Tự hát  2. Lai lịch một tình yêu  3. Những năm tháng không yên  4. Kỷ niệm của người lính cũ  5. Hoa ti-gôn  6. Chuồn chuồn báo bão  7. Thơ viết tặng anh  8. Ý nghĩ về thành phố lúc vào xuân  9. Bầu trời đã trở về  10. Những lớp người cùng bài hát ra đi  11. Con tàu  12. Hát ru (I)  13. Những điều không liên quan  14. Ngày mai trời còn mưa  15. Mười bảy tuổi  16. Nếu ngày mai em không làm thơ nữa  17. Bài hát ru em bé trên đường chạy giặc  18. Những người mẹ không có lỗi  19. Chỉ có sóng và em  20. Nhớ cát  21. Gửi lại thành phố nắng  22.…