Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt (chứ không phải ướt áo)

Và "Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt" chứ không phải "mùa mây"


Và, hình như cái câu "Cũng phai dần theo những tháng năm xa" thừa một chữ "xa" thì phải?
Đời thường rớm giọt cô đơn
Ngày không thường cũng chẳng hơn ngày thường