Vọng lại quê nhà hồn xa xứ
Trở trăn vời vợi tấm lòng son
Cố quốc biệt ly đào không nở
Tủi tiết xuân buồn nhớ nước non.

Cái kiếp lạc loài vạn dặm xa
Người Nam, hồn Bắc giận đời hoa
Mỏi mòn đành phận nơi khuê các
Niềm riêng ai sẻ chốn phù hoa...


1980

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011