Huế gửi vào tôi nhiều thương nhớ
Vĩ Dạ, Đông Ba, góc phố buồn
Cố đô đã trải bao triều đại
Còn đó Ngự Bình, nước Sông Hương.

Đến với Huế xưa lòng man mác
Màu thời gian phảng phất rêu mờ
Hoàng thành cung điện nguy nga thế
Trầm mặc mơ hồ như tiếng thơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]