cho em hỏi vể giải nghĩa hoặc dịch của bài thơ này ạ.
《感事》
花開蝶滿枝,花落蝶還稀。
唯有舊巢燕,主人貧亦歸。