Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 03:58

苦辛吟

壟上扶犁兒,
手種腹長饑。
窗下拋梭女,
手織身無衣。
我願燕趙姝,
化為嫫母姿。
一笑不值錢,
自然家國肥。

 

Khổ tân ngâm

Lũng thượng phù lê nhi,
Thủ chủng phúc trường cơ.
Song hạ phao thoa nữ,
Thủ chức thân vô y.
Ngã nguyện Yên Triệu xu,
Hoá vi mô mẫu tư.
Nhất tiếu bất trị tiền,
Tự nhiên gia quốc phì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trên đồng, người vác cuốc
Tay trồng, bụng đói nhừ
Bên song, cô dệt lụa
Thoi đưa, áo rách xơ
Ta mong gái Triệu đẹp
Trở thành dáng mụ già
Tiếng cười, tiền không đáng
Càng thêm lợi nước nhà.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã kéo cầy trên gò cao nắng
Tay mạ gieo mà chẳng no lòng
Đưa thoi con gái bên song
Dệt ra vải lụa, áo không đáng tiền
Cầu người đẹp đất Yên và Triệu
Bỗng hoá ra dáng xấu khó coi
Nụ cười không đáng tiền rồi
Nước nhà sẽ được tức thời ấm no.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời