23/05/2024 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khổ tân ngâm
苦辛吟

Tác giả: Vu Phần - 于濆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2008 03:58

 

Nguyên tác

壟上扶犁兒,
手種腹長饑。
窗下拋梭女,
手織身無衣。
我願燕趙姝,
化為嫫母姿。
一笑不值錢,
自然家國肥。

Phiên âm

Lũng thượng phù lê nhi,
Thủ chủng phúc trường cơ.
Song hạ phao thoa nữ,
Thủ chức thân vô y.
Ngã nguyện Yên Triệu xu,
Hoá vi mô mẫu tư.
Nhất tiếu bất trị tiền,
Tự nhiên gia quốc phì.

Bản dịch của Nguyễn Trung Hiền

Trên đồng, người vác cuốc
Tay trồng, bụng đói nhừ
Bên song, cô dệt lụa
Thoi đưa, áo rách xơ
Ta mong gái Triệu đẹp
Trở thành dáng mụ già
Tiếng cười, tiền không đáng
Càng thêm lợi nước nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Phần » Khổ tân ngâm