Bờ Bá Lăng cỏ thơm mọc kín,
Rặng liễu sương khói phủ dày,
Đàn sáo ngập lầu.
Một khúc chia tay buồn bã.
Nay tiễn người đi xa vạn dặm,
Áo tơ mâm ngọc chén vàng,
Rượu mời trân trọng rót đầy ly.
Ngựa bạch yên vàng roi ngọc,
Chàng tuổi trẻ, tiễn nhau giản dị,
Sẽ lên đường vạn dặm xa xôi
Buồn nước mây xứ lạ,
Một ly đầy hoà lệ mời khuyên,
Tuy có thẹn, những hãy uống cho say.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.