Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 17:08

聽趙秀才彈琴

滿匣冰泉咽又鳴,
玉音閑澹入神聲。
巫山夜雨弦中起,
湘水清波指下生。
蜂簇野花吟細韻,
蟬移高柳迸殘聲。
不須更奏幽蘭曲,
卓氏門前月正明。

 

Thính Triệu tú tài đàn cầm

Mãn hạp băng tuyền ế hựu minh,
Ngọc âm nhàn đạm nhập thần thanh.
Vu Sơn dạ vũ huyền trung khởi,
Tương thuỷ thanh ba chỉ hạ sinh.
Phong thốc dã hoa ngâm tế vận,
Thiền di cao liễu bính tàn thanh.
Bất tu cánh tấu U Lan khúc,
Trác thị môn tiền nguyệt chính minh.

 

Dịch nghĩa

Như dòng suối đầy băng trong hộp (đàn) nghẹn ngào rồi kêu rõ
Âm điệu ngọc ngà nhàn nhã và đơn sơ nhập vào tiếng thần
Dạ vũ ở Vu Sơn phát ra từ những dây đàn
Những đợt sóng trong trẻo sông Tương nẩy nở do những ngón tay
Bầy ong xúm xít bên những hoa dại ngân nga những âm thanh nhỏ
Ve sầu di chuyển trên cây liễu cao phóng ra điệu ru tàn tạ
Khỏi cần phải đàn bài U Lan
Cũng (thấy được) vầng trăng sáng trước cửa nhà Trác Văn Quân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Suối băng nức nở nghẹn ngào
Tiếng thần chậm rãi nhập vào dây cung
Vu Sơn dạ vũ não nùng
Sông Tương bão nổi sóng trùng trùng dâng
Quanh hoa ong xúm xít ngân
Ve sầu độc điệu lòng lâng lâng buồn
U Lan thần khúc run run
Cho trăng thề của Văn Quân sáng hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Suối băng trong thùng kêu rồi nghẹn
Nhập tiếng thần âm điệu ngọc ngà
Vu Sơn dạ vũ phát ra
Ngón tay gảy phát sóng oà sông Tương
Ong xúm xít những âm thanh nhỏ
Ve sầu kêu tàn tạ liễu cành
Khỏi cần đàn bản U Lan
Vầng trăng chiếu Trác Văn Quân trước nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nghẹn ngào đàn phát suối đầy băng
Âm ngọc lửng lơ nhập tiếng thần.
Tương nổi sóng trong do ngón búng
Vu giăng mưa tối tự dây ngân.
Ong tranh hoa dại ru vò vẽ
Ve chuyển liễu cao điệu tạ tàn.
Chẳng đợi U Lan đàn tấu khúc
Trước nhà Trúc thị sáng vầng trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời