Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
7 bài thơ
Tạo ngày 06/07/2008 04:40 bởi hongha83
Vadim Sergeevich Shefner (Вадим Сергеевич Шефнер, 1915-2002) là nhà thơ và nhà văn Nga, đã bắt đầu xuất bản thơ từ năm 1936. Tuyển tập thơ đầu tiên của ông được xuất bản vào năm 1940. Những năm 1960 ông đã chuyển sang viết các tiểu thuyết và truyện ngắn.

Tác phẩm:
- Bờ sáng
- Tự vệ
- Ngày không chờ đợi
- Ngõ kỷ niệm