Chúng ta chìm trong tội lỗi
Như bông hoa nằm trong sương
Chúng ta chẳng có gì thiêng liêng hết
Và nếu anh là thánh thần
Thì với tôi anh chẳng phải bạn bè
Không thân thích cũng chẳng là hàng xóm

Tôi sống trong bất hạnh
Như cá bơi trong nước
Nhưng tôi biết một  điều có thật
Nơi thánh thần hờ hững quay đi
Người tội lỗi lại dang tay giúp đỡ


Độc thoại Marilyn Monroe/ thơ dịch/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)