Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời
Lá đỏ lửa cầu mong hạnh phúc
Ngỡ như có hạnh phúc trên đời

Nhưng hạnh phúc đã bay cạn hết
Đã thành tro cháy tự lâu rồi
Em tăm tối như đêm cận tháng
Em sáng trong tựa ánh mai ngời

Anh sẽ vượt trăm sông nghìn suối
Đến nơi nào không thể thấy điều chi
Anh sẽ gọi em cả khi mê sảng
Về đi em! Về, lại dối lừa đi!

Về đi em, về lại nơi lá đỏ
Nói chúng tin: hạnh phúc có trên đời!
Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời


Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)