23/03/2023 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
А в старом парке листья жгут

Tác giả: Vadim Shefner - Вадим Шефнер

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2008 01:25

 

Nguyên tác

А в старом парке листья жгут,
Он в сизой дымке весь.
Там листья жгут и счастья ждут,
Как будто счастье есть.

Но счастье выпито до дна
И сожжено дотла,-
А ты, как ночь, была темна,
Как зарево - светла.

Я все дороги обойду,
Где не видать ни зги,
Я буду звать тебя в бреду:
"Вернись - и снова лги.

Вернись, вернись туда, где ждут,
Скажи, что счастье - есть".

А в старом парке листья жгут,
Он в сизой дымке весь...

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời
Lá đỏ lửa cầu mong hạnh phúc
Ngỡ như có hạnh phúc trên đời

Nhưng hạnh phúc đã bay cạn hết
Đã thành tro cháy tự lâu rồi
Em tăm tối như đêm cận tháng
Em sáng trong tựa ánh mai ngời

Anh sẽ vượt trăm sông nghìn suối
Đến nơi nào không thể thấy điều chi
Anh sẽ gọi em cả khi mê sảng
Về đi em! Về, lại dối lừa đi!

Về đi em, về lại nơi lá đỏ
Nói chúng tin: hạnh phúc có trên đời!
Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ
Sương xám bay lãng đãng khắp trời
Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vadim Shefner » Lá đỏ lửa đốt khu vườn cũ