Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 06:18

河上老人歌

河上老人坐古槎,
合丹只用青蓮花。
至今八十如四十,
口道滄溟是我家。

 

Hà thượng lão nhân ca

Hà thượng lão nhân toạ cổ tra,
Hợp đan chỉ dụng thanh liên hoa.
Chí kim bát thập như tứ thập,
Khẩu đạo thương minh thị ngã gia.

 

Dịch nghĩa

Ông già ngồi bè nổi kiểu cổ trên sông,
Ông luyện thuốc chỉ dùng hoa sen xanh.
Đến nay 80 tuổi rồi mà nhìn như mới 40,
Ông nói cửa sông nối biển xanh là nhà của tôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông già thường ngồi trên bè cổ
Thuốc trường sinh luyện tự sen xanh
Tám mươi như bốn chục xuân
Cửa sông tiếp giáp biển xanh là nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông lão trên sông bè kiểu cổ
Thuốc tiên chỉ luyện hoa sen xanh
Tám mươi chẳng khác bốn mươi tuổi
Cửa biển nhà ông đường nước xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già ngồi bè cổ nổi trên sông,
Luyện thuốc hoa sen xanh chỉ dùng.
Đã tám mươi như bốn chục tuổi,
Nhà ông nối biển với dòng sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trên sông có lão ngồi bè,
Hoa sen xanh nụ hái về luyện đơn.
Tám mươi ngỡ bốn mươi tròn,
Cửa sông nối biển với ông là nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời