23/03/2023 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà thượng lão nhân ca
河上老人歌

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 06:18

 

Nguyên tác

河上老人坐古槎,
合丹只用青蓮花。
至今八十如四十,
口道滄溟是我家。

Phiên âm

Hà thượng lão nhân toạ cổ tra,
Hợp đan chỉ dụng thanh liên hoa.
Chí kim bát thập như tứ thập,
Khẩu đạo thương minh thị ngã gia.

Dịch nghĩa

Ông già ngồi bè nổi kiểu cổ trên sông,
Ông luyện thuốc chỉ dùng hoa sen xanh.
Đến nay 80 tuổi rồi mà nhìn như mới 40,
Ông nói cửa sông nối biển xanh là nhà của tôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông già thường ngồi trên bè cổ
Thuốc trường sinh luyện tự sen xanh
Tám mươi như bốn chục xuân
Cửa sông tiếp giáp biển xanh là nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Hà thượng lão nhân ca