15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Cẩn (9 bài)
- Liên Hoành (11 bài)
- Trần Niên (1 bài)
- Lỗ Tấn (81 bài)
- Lương Khải Siêu (12 bài)
Tạo ngày 18/05/2019 15:18 bởi tôn tiền tử
Vương Quốc Duy 王國維 (1877-1924) là học giả cuối đời Thanh, tự Tĩnh An 静安, Bá Ngung 伯隅, hiệu Quan Đường 觀堂 và Vĩnh Quan 永觀, người Hải Ninh, Chiết Giang. Ông đỗ tú tài đời Thanh, từng lưu học ở Nhật, sau khi về nước làm giáo tập sư phạm học đường Thông Châu và Tô Châu, biên dịch các đồ thư quán thuộc Bộ học. Sau cách mạng Tân Hợi, tự gọi là di lão, cuối đời, làm giáo thụ (giáo sư) Viện nghiên cứu Thanh Hoa. Sau tự lao xuống chết ở hồ Côn Minh trong Di Hoà viên ở Bắc Kinh. Ông chuyên nghiên cứu về sử và văn học, có thành tựu lớn. Tác phẩm có Hải Ninh Vương Tĩnh An tiên sinh di thư.