Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Tuấn Dân (3 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Hồng Tư Quỳ (5 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Tào Bân (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/04/2009 02:53 bởi hongha83
Vương Nhược Hư 王若虛 (1174-1243) tự Tùng Chi 從之, hiệu Dung Phu 慵夫, quê Chân Định, Cảo Thành (nay là tỉnh Trấn Dương, Cảo Thành, Hà Bắc), là thi sĩ đời Kim. Ông đỗ tiến sĩ năm Thừa An thứ 2 (1197), vào làm trong Quốc sử viện, được bổ chức Hàn lâm trực học sĩ. Nhà Kim mất, ông trở về miền Bắc, ẩn cư ở quê nhà, rồi đi du ngoạn Thái Sơn. Trước tác có "Hồ Nam di lão tập" 滹南遺老集.

Nguồn: Chuyện về ẩn sĩ Trung Hoa/ NXB Thanh Hoá, 2006.