Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/08/2016 17:21

宮詞其十八

魚藻宮中鎖翠娥,
先皇行處不曾過。
如今池底休鋪錦,
蔆角雞頭積漸多。

 

Cung từ kỳ 18

Ngư Tảo cung trung toả thuý nga,
Tiên hoàng hành xử bất tằng qua.
Như kim trì để hưu phô cẩm,
Lăng giác kê đầu tích tiệm đa.

 

Dịch nghĩa

Ao Ngư Tảo trong cung khoá kín cung phi,
Vua trước hành xử không khéo (nên đã bị giết).
Ngày nay dưới đáy ao không còn phô trương xa xỉ như trước,
Củ ấu và củ súng dần dần tích tụ.


Tác giả viết bài này sau biến cố năm 820, Hiến Tông bị hoạn quan Trần Hoằng Chí dấy binh nổi loạn giết chết. Vua sau Mục Tông do hoạn quan lập nên, nên chúng tha hồ thao túng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao Ngư Tảo giam đời cung nữ
Vì tiên hoàng hành xử không qua
Đáy ao nay hết xa hoa
Chỉ còn ấu, súng dần dà mọc thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngư Tảo cung sâu khoá mỹ tần
Chốn nầy tiên đế chẳng dừng chân
Đáy ao nay bặt màu hoa gấm
Ấu, súng đua nhau mọc kín dần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời