22/10/2020 19:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 18
宮詞其十八

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 10/08/2016 17:21

 

Nguyên tác

魚藻宮中鎖翠娥,
先皇行處不曾過。
如今池底休鋪錦,
蔆角雞頭積漸多。

Phiên âm

Ngư Tảo[1] cung trung toả thuý nga[2],
Tiên hoàng[3] hành xử bất tằng qua.
Như kim trì để hưu phô cẩm,
Lăng giác kê đầu[4] tích tiệm đa.

Dịch nghĩa

Ao Ngư Tảo trong cung khoá kín cung phi,
Vua trước hành xử không khéo (nên đã bị giết).
Ngày nay dưới đáy ao không còn phô trương xa xỉ như trước,
Củ ấu và củ súng dần dần tích tụ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao Ngư Tảo giam đời cung nữ
Vì tiên hoàng hành xử không qua
Đáy ao nay hết xa hoa
Chỉ còn ấu, súng dần dà mọc thôi.
Tác giả viết bài này sau biến cố năm 820, Hiến Tông bị hoạn quan Trần Hoằng Chí dấy binh nổi loạn giết chết. Vua sau Mục Tông do hoạn quan lập nên, nên chúng tha hồ thao túng.

[1] Tên ao trong hoàng cung.
[2] Chỉ cung phi.
[3] Tức Đường Hiến Tông Lý Thuần.
[4] Cây hoa súng mọc trong ao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Cung từ kỳ 18