Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tấn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mộ Dung Thuỳ (1 bài)
- Đào Tiềm (42 bài)
- Vương Hy Chi (1 bài)
- Nhan Diên Chi (1 bài)
- Tạ Linh Vận (5 bài)
Tạo ngày 21/08/2014 15:09 bởi tôn tiền tử
Vương Hiến Chi 王献之 (334-386) tự Tử Kính 子敬, tổ tiên người Lâm Nghi, Sơn Đông (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), là thư pháp gia và thi nhân lớn đời Đông Tấn, là con thứ bảy của Vương Hy Chi 王羲之. Ông làm quan đến chức Trung thư lệnh.