納涼

喬木萬餘株,
清流貫其中。
前臨大川口,
豁達來長風。
漣漪涵白沙,
素鮪如遊空。
偃臥磐石上,
翻濤沃微躬。
漱流復濯足,
前對釣魚翁。
貪餌凡幾許,
徒思蓮葉東。

 

Nạp lương

Kiều mộc vạn dư châu,
Thanh lưu quán kỳ trung.
Tiền lâm đại xuyên khẩu,
Khoát đạt lai trường phong.
Liên y hàm bạch sa,
Tố vị như du không.
Yển ngoạ bàn thạch thượng,
Phiên đào ốc vi cung.
Sấu lưu phục trạc túc,
Tiền đối điếu ngư ông.
Tham nhị phàm kỷ hứa,
Đồ tư “Liên diệp đông”.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cây cao hơn vạn gốc,
Giữa chảy luồn suối trong.
Trước gần cửa sông lớn,
Bát ngát gió mênh mông.
Sóng đùa ẩm cát trắng,
Cá bạc quẫy trong không.
Nghỉ ngơi nằm bàn thạch,
Sóng tẩy thân sạch trong.
Xúc miệng rồi rửa chân,
Trước mặt gặp ngư ông.
Tham mồi bao nhiêu cá,
Lo gì “Lá sen đông”.


Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Cây lớn trên muôn gốc
Giữa cây một dòng trong
Phía trước cửa sông cả
Gió lộng rộng mênh mông
Sóng gợn ngậm cát trắng
Cá bơi như trong không
Đá phẳng lưng nghiêng ngả
Thân gầy bọt toé tung
Nước dầm chân lại rửa
Mặt đối lão ngư ông
Lũ cá ham mồi đó
Có nhớ lá sen không?


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời