10/07/2020 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nạp lương
納涼

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 19:37

 

Nguyên tác

喬木萬餘株,
清流貫其中。
前臨大川口,
豁達來長風。
漣漪涵白沙,
素鮪如遊空。
偃臥磐石上,
翻濤沃微躬。
漱流復濯足,
前對釣魚翁。
貪餌凡幾許,
徒思蓮葉東。

Phiên âm

Kiều mộc vạn dư châu,
Thanh lưu quán kỳ trung.
Tiền lâm đại xuyên khẩu,
Khoát đạt lai trường phong.
Liên y hàm bạch sa,
Tố vị như du không.
Yển ngoạ bàn thạch thượng,
Phiên đào ốc vi cung.
Sấu lưu phục trạc túc,
Tiền đối điếu ngư ông.
Tham nhị phàm kỷ hứa,
Đồ tư “Liên diệp đông[1]”.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cây cao hơn vạn gốc,
Giữa chảy luồn suối trong.
Trước gần cửa sông lớn,
Bát ngát gió mênh mông.
Sóng đùa ẩm cát trắng,
Cá bạc quẫy trong không.
Nghỉ ngơi nằm bàn thạch,
Sóng tẩy thân sạch trong.
Xúc miệng rồi rửa chân,
Trước mặt gặp ngư ông.
Tham mồi bao nhiêu cá,
Lo gì “Lá sen đông”.
Nguồn: Vũ Thế Ngọc, Vương Duy chân diện mục, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
[1] Tên một khúc bình ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Nạp lương