Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:37

贈李十四其一

野客思芼宇,
山人愛竹林。
琴樽唯待處,
風月自相尋。

 

Tặng Lý thập tứ kỳ 1

Dã khách tư mao vũ,
Sơn nhân ái trúc lâm.
Cầm tôn duy đãi xứ,
Phong nguyệt tự tương tầm.

 

Dịch nghĩa

Người dân quê chỉ nghĩ tới mái nhà tranh,
Bậc ẩn sĩ lại ưa thích rừng tre.
Nơi tiếp đãi chỉ có cây đàn và chén rượu,
Còn thú thưởng thức gió và trăng phải tự tìm lấy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người dân quê chỉ mơ mái cỏ
Khách ẩn cư lại nhớ rừng tre
Rượu đàn chốn đãi ê hề
Thưởng trăng và gió phải do tự tìm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dân quê ưa mái cỏ
Khách ẩn thích rừng tre
Rượu đàn dành sẵn đợi
Trăng gió tự tìm nghe!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dân quê nghĩ tới nhà tranh,
Bậc hiền sĩ lại thích dành rừng tre.
Cây đàn chén rượu đãi quê,
Gió trăng thưởng thức thoả thuê tự tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dân quê chỉ nghĩ tới nhà tranh,
Ẩn sĩ thích nơi rừng trúc xanh.
Tiếp đãi cây đàn cùng chén rượu,
Gió trăng thưởng thức tự tìm quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời