30/09/2020 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lý thập tứ kỳ 1
贈李十四其一

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 13:37

 

Nguyên tác

野客思芼宇,
山人愛竹林。
琴樽唯待處,
風月自相尋。

Phiên âm

Dã khách tư mao vũ,
Sơn nhân ái trúc lâm.
Cầm tôn duy đãi xứ,
Phong nguyệt tự tương tầm.

Dịch nghĩa

Người dân quê chỉ nghĩ tới mái nhà tranh,
Bậc ẩn sĩ lại ưa thích rừng tre.
Nơi tiếp đãi chỉ có cây đàn và chén rượu,
Còn thú thưởng thức gió và trăng phải tự tìm lấy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người dân quê chỉ mơ mái cỏ
Khách ẩn cư lại nhớ rừng tre
Rượu đàn chốn đãi ê hề
Thưởng trăng và gió phải do tự tìm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Tặng Lý thập tứ kỳ 1