Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 12:50

林塘懷友

芳屏畫春草,
仙杼織朝霞。
何如山水路,
對面即飛花。

 

Lâm đường hoài hữu

Phương bình hoạ xuân thảo,
Tiên trữ chức triêu hà.
Hà như sơn thuỷ lộ,
Đối diện tức phi hoa.

 

Dịch nghĩa

Cỏ xuân đẹp như vẽ trên bức bình phong thơm,
Con thoi dưới bàn tay tiên đã dệt nên ráng trời buổi sáng.
Hầu như trên khắp các ngả đường sơn thuỷ,
Chỗ nào cũng có hoa bay!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ xuân đẹp như tranh trong sáng
Con thoi tiên dệt ráng ban mai
Hầu như trên khắp đường dài
Hoa bay gợi nhớ tới ai tâm đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ xuân vẽ tranh đẹp
Thoi tiên dệt ráng mai
Khắp nẻo đường non nước
Phơi phới cánh hoa bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ xuân vẻ đẹp như bình phong,
Buổi sáng thoi tiên dệt ráng hồng.
Trên khắp ngả đường sơn thuỷ đó,
Hoa bay trước mắt khắp tầng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ xuân tươi đẹp như tranh,
Thoi tiên ban sáng dệt nhanh ráng trời.
Ngả đường sơn thuỷ khắp nơi,
Hoa bay trước mắt gợi người nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời