Tạo ngày 13/08/2007 15:20 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 19:44 bởi Vanachi
Vương Anh Đào sinh năm 1955 tại Quảng Nam, đã đi dạy học và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thích thơ Đường và thơ lục bát.