cảm ơn bạn đã sáng tác được nhiều bài thơ hay
     
          nguyễn hữu xuy