Vương Anh Đào sinh năm 1955 tại Quảng Nam, đã đi dạy học và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, thích thơ Đường và thơ lục bát.