Đúng là bài thơ rất hay. Phải gọi là tuyệt tác.
Định vote 5 sao nhưng lại vote nhầm 2 sao.