Trăng Thương Xót
Đêm diệu thường Mẹ* trải vầng áo xuyến
Cuốn long lanh mắt mở quyện giao tình
Giải trăng lụa vàng ươm lời thơ nguyện
Kết bóng hình xuống cõi thức nhân sinh.

Sương tràn lạnh run rẩy bật môi hiền
Chân thật quá tình riêng không ảnh ảo
Nghe thanh trong nguồn suối rửa muộn phiền
Hồi hộp lạ thả lòng trên ngọn gió

Ánh trinh nguyên ngời lan toả mái miên
Mây dạ trắng đã toạ thiền cửa mắt
Góc vũ trụ mà vương dãi khắp miền
Mật nguyệt thơm khơi ngọt hồn nhân thế

Môi tán tụng má hồng ơn thánh đức
Đã say mê từ đáy lắng cung thương
Nhuộm ánh sáng khổ đau trào nức nở
Có Mẹ rồi, Trăng Thương Xót toả hương.

Dã Tràng Cát
Tháng Mười, Tháng Mân Côi 2015
Cảm hoạ theo thi phẩm “Đêm nghe gió tự tình” của nhà thơ Vương Anh Đào đăng trên “thivien.net”
[*] Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội.

Dã Tràng Cát