Trên sông xa tít chẳng người
Ôm sầu mê muội đã mười năm qua
Muộn phiền nay cởi mở ra
Giữa cành tự tại nở hoa xuân nồng


Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)