04/10/2022 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất Định Lực viện tác
出定力院作

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2012 17:51

 

Nguyên tác

江上悠悠不見人,
十年塵垢夢中身。
殷懃為解丁香結,
放出枝間自在春。

Phiên âm

Giang thượng du du bất kiến nhân,
Thập niên trần cấu mộng trung thân.
Ân cần vị giải đinh hương kết,
Phóng xuất chi gian tự tại xuân.

Bản dịch của Thông Thiền

Trên sông xa tít chẳng người
Ôm sầu mê muội đã mười năm qua
Muộn phiền nay cởi mở ra
Giữa cành tự tại nở hoa xuân nồng
Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, NXB Tôn giáo, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Xuất Định Lực viện tác