Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2009 18:45

河北民

河北民,
生近二邊長苦辛。
家家養子學耕織,
輸與官家事戎狄。
今年大旱千里赤,
州縣仍催給河役。
老少相攜來就南,
南人豐年自無食。
悲愁白日天地昏,
路傍過者無顏色。
汝生不及貞觀中,
鬥粟數錢無兵戎。

 

Hà Bắc dân

Hà Bắc dân,
Sinh cận nhị biên trường khổ tân.
Gia gia dưỡng tử học canh chức,
Thâu dữ quan gia sự nhung địch.
Kim niên đại hạn thiên lý xích,
Châu huyện nhưng thôi cấp hà dịch.
Lão thiếu tương huề lai tựu nam,
Nam nhân phong niên tự vô thực.
Bi sầu bạch nhật thiên địa hôn,
Lộ bàng quá giả vô nhan sắc.
Nhữ sinh bất cập Trinh Quán trung,
Đấu túc sổ tiền vô binh nhung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Dân Hà Bắc
Giữa hai biên giới sống khổ cực
Sinh con ai chẳng dạy nông tang
Nộp hết cho quan để biếu giặc
Năm nay đại hạn nghìn dặm khô
Phu đi làm sông huyện vẫn bắt
Trẻ già dắt díu xuống miền Nam
Nam tuy được mùa vẫn đói rạc
Trời thảm đất sầu ngày tối sầm
Bao khách qua đường mặt nhợt nhạt
Tiếc sinh chẳng nhằm đời Trinh Quán
Vài đồng đấu thóc không loạn lạc


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Người Hà Bắc
Sống sát hai biên thường khổ cực
Nhà nhà nuôi dạy con canh cưởi .
Nộp hết lên quan cống cho Địch
Năm nay hạn hán đồng đỏ mịt
Huyện ,Châu thúc hối phu sông dịch !
Già trẻ dìu nhau về hướng Nam
Người nam thuận mùa, thiếu lương thực !
Buồn đau ,ngày nắng trời tối sầm
Qua đường ai nấy mặt tai tái
Đời ngươi chẳng gặp Trịnh Quán đâu
Đấu thóc, vài tiền không binh đao !!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giữa hai biên giới khổ đau,
Sinh con ai chẳng dạy đầu nông tang.
Biếu cho giặc hết nộp quan,
Năm nay đại hạn dặm ngàn khó khăn.
Phu chài vẫn bắt đi làm,
Trẻ già dắt díu miền Nam sinh tồn.
Nam tuy mùa được đói còn,
Trời sầu đất thảm héo hon tối sầm.
Qua đường khách mặt nhợt, thâm,
Tiếc rằngTrinh Quán chẳng nhằm đời sinh.
Vài đồng đấu thóc to kinh,
Nước không loạn lạc an bình dân vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời