Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2018 02:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 15:27

賈生

漢有洛陽子,
少年明是非。
所論多感慨,
自信肯依違。
死者若可作,
今人誰與歸。
應須蹈東海,
不若涕沾衣。

 

Giả Sinh

Hán hữu Lạc Dương tử,
Thiếu niên minh thị phi.
Sở luận đa cảm khái,
Tự tín khẳng y vi.
Tử giả nhược khả tác,
Kim nhân thuỳ dữ quy.
Ưng tu đạo đông hải,
Bất nhược thế triêm y.

 

Dịch nghĩa

Nhà Hán có người ở Lạc Dương,
Tuổi trẻ mà hiểu lẽ phải trái.
Lời bàn gây nhiều xúc động,
Tự tin không lừng chừng.
Người chết rồi nếu có thể sống lại,
Người nay hỏi có ai theo.
Thà nhảy xuống biển đông,
Chứ không chịu để lệ đẫm áo.


Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 73, bản Gia tĩnh nhà Minh. Giả Nghị là nhà chính luận và nhà từ phú nổi danh thời Tây Hán. Có tài từ nhỏ, Văn Đế vời vào làm bác sĩ, thăng thái trung đại phu. Bấy giờ nhà Hán nắm chính quyền đã hơn 20 năm song lễ nhạc, chế độ chưa định, việc biên, tài chính và các vương chư hầu còn nhiều ẩn hoạ, ông bèn dâng thư trình bày rõ lợi hại, nghĩ là sẽ tiến hành được một phen cải cách chính trị. Làm như thế đắc tội với các nguyên lão đại thần như Quán Anh, Chu Bột, bị biếm làm thái phó Trường Sa Vương. Giả đã bị biếm, không vừa ý, khi qua sông Tương, làm bài phú điếu Khuất Nguyên. Sau làm thái phó Lương Hoài Vương, nhân Lương Hoài Vương ngã ngựa chết, Giả tự cho là mất chức nên tự thương thân mà khóc lóc, hơn một năm thì mất. Tác giả làm bài thơ này ý rõ là dùng Giả để tự ví và hoàn toàn khẳng định chủ trương cải cách do Giả đề xuất, song trước u buồn uẩn khúc ngậm thất bại, tự thương thân mà khóc lóc của Giả thì ông không tán đồng mà tỏ ra kiên trì đấu tranh để bảo vệ lý tưởng của mình đến mãi khi chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Lạc Dương tử Hán trước
Trẻ rõ dở và hay
Bàn bạc gây lòng động
Không lừng chừng thẳng ngay
Nếu người chết sống lại
Ai kẻ theo làm nay
Xuống biển đông thà nhảy
Chịu sao áo lệ dây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người Nhà Hán Lạc Dương
Tuổi thơ mà hiểu lẽ thường dở hay.
Lời bàn xúc động nhiều đây,
Tự tin không chịu đổi thay lừng chừng.
Chết rồi sống lại nếu từng,
Người nay hỏi có ai mùng đi theo.
Biển đông thà nhảy chết nghèo,
Chứ không chịu để lệ nhiều đẫm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời