15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 23:35

自題

秋光有筆莫形容,
激目山河處處同。
一派曹溪寒湛湛,
千年熊耳碧叢叢。
燈籠撞破金剛圈,
露柱渾吞栗棘蓬。
欲式箇中端的意,
新羅夜半日頭紅。

 

Tự đề

Thu quang hữu bút mạc hình dung,
Khích mục sơn hà xứ xứ đồng.
Nhất phái Tào Khê hàn trạm trạm,
Thiên niên Hùng Nhĩ bích tùng tùng.
Đăng lung chàng phá kim cương quyển,
Lộ trụ hồn thôn lật cức bồng.
Dục thức cá trung đoan đích ý,
Tân La dạ bán nhật đầu hồng.

 

Dịch nghĩa

Ánh sáng mùa thu không bút nào hình dung được,
Ngước nhìn non sông nơi nào cũng một vẻ.
Một dòng suối Tào Khê lạnh ngăn ngắt,
Nghìn năm núi Hùng Nhĩ vẫn xanh lớp lớp.
Đèn lồng đập vỡ vòng kim cương,
Cột trần nuốt trọn tấm phên gai góc.
Muốn biết cái xác thực trong đó,
Nửa đêm ở Tân La, mặt trời đã ửng đỏ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Sắc thu, bút khó vẽ nên hình,
Sông núi nơi nơi một vẻ thanh.
Một giải Tào Khê ngăn ngắt lạnh,
Nghìn năm Hùng Nhĩ trập trùng xanh.
Kim cương vỡ nát trong đèn tuệ,
Gai góc trôi phăng trước Phật đình.
Tình thực bên trong như muốn biết,
Tân La, vầng nhật nửa đêm sinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ánh thu có bút chẳng hình dung
Ngước nhìn non sông động cõi lòng
Hùng Nhĩ ngàn năm xanh biêng biếc
Tào Khê một dòng lạnh vắt trong
Lồng đèn đập vỡ kim cương khoá
Cột sương nuốt trọn bụi gai bồng
Muốn hiểu ý chân trong lẽ đó
Tân La đêm mọc mặt trời hồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bút không thể tả sắc thu mời,
Sông núi nơi nào cũng đẹp tươi.
Dòng suối Tào Khê ngăn ngắt lạnh,
Nghìn năm Hùng Nhĩ vẫn xanh ngời.
Đèn lồng đập vỡ kim cương toả,
Cột ngã phên trần gai góc rơi.
Tính thực bên trong mà muốn biết,
Tân La đêm đỏ mặt trời tươi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Ánh thu có bút khó hình dung
Mắt ngắm núi sông chốn chốn đồng.
Một mạch Tào Khê lạnh ngăn ngắt
Ngàn năm Hùng Nhĩ biêng biếc tùng.
Lồng đèn đập phá Kim cang khoá
Cột cái nuốt ngon gai góc trong.
Muốn biết trong đây ý đích thực
Tân La đêm giữa mặt trời hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời