05/03/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự đề
自題

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 23:35

 

Nguyên tác

秋光有筆莫形容,
激目山河處處同。
一派曹溪寒湛湛,
千年熊耳碧叢叢。
燈籠撞破金剛圈,
露柱渾吞栗棘蓬。
欲式箇中端的意,
新羅夜半日頭紅。

Phiên âm

Thu quang hữu bút mạc hình dùng,
Khích mục sơn hà xứ xứ đồng.
Nhất phái Tào Khê[1] hàn trạm trạm,
Thiên niên Hùng Nhĩ[2] bích tùng tùng.
Đăng lung chàng phá kim cương quyển,
Lộ trụ hồn thôn lật cức bồng.
Dục thức cá trung đoan đích ý,
Tân La[3] dạ bán nhật đầu hồng.

Dịch nghĩa

Ánh sáng mùa thu không bút nào hình dung được,
Ngước nhìn non sông nơi nào cũng một vẻ.
Một dòng suối Tào Khê lạnh ngăn ngắt,
Nghìn năm núi Hùng Nhĩ vẫn xanh lớp lớp.
Đèn lồng đập vỡ vòng kim cương,
Cột trần nuốt trọn tấm phên gai góc.
Muốn biết cái xác thực trong đó,
Nửa đêm ở Tân La, mặt trời đã ửng đỏ.

Bản dịch của Huệ Chi

Sắc thu, bút khó vẽ nên hình,
Sông núi nơi nơi một vẻ thanh.
Một giải Tào Khê ngăn ngắt lạnh,
Nghìn năm Hùng Nhĩ trập trùng xanh.
Kim cương vỡ nát trong đèn tuệ,
Gai góc trôi phăng trước Phật đình.
Tình thực bên trong như muốn biết,
Tân La, vầng nhật nửa đêm sinh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

[1] Tên con suối trước chùa Bảo Lâm hay còn gọi là Nam Hoa, nơi là đạo tràng của lục tổ Huệ Năng thuộc tỉnh Quảng Đông.
[2] Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ thiền Trung Hoa, khi viên tịch được chôn ở chùa Đại Lâm, núi Hùng Nhĩ, tỉnh Sơn Đông.
[3] Tên gọi nước Triều Tiên trong thời Tam Quốc (gồm Cao Câu Ly, Tân La, Bách Tế) và thời kỳ Bột Hải và Tân La thống nhất ở thế kỷ thứ VIII và thứ IX.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Tự đề